Thể lệ

- Thời gian: 12:00 13/10 - 12:00 16/10/2020

- Người chơi khi nạp tiền sẽ nhận được Hoa, Hoa Vote dùng để tặng cho Top 20 thí sinh trên Landing

- Có 2 phương thức nạp để nhận hoa Vote

+ Nạp trực tiếp tại Landing, mục "Mua Lượt Chơi". Tỉ giá: 10k/hoa

+ Nạp theo các hình thức thông thường vào game 100k/ hoa

- Người chơi sau khi có hoa có thể dùng tặng cho các thí sinh mình yêu thích để tìm ra TOP 3 thí sinh được nhiều hoa nhất

- Ngoài ra sau mỗi lượt VOTE người chơi sẽ có 1 lượt quay 1 vật phẫm ngẫu nhiên trong Ingame. TOP 3 người Vote nhiều nhất sẽ được nhận phần quà siêu giá trị từ BQT"

BXH
Tên nhân vật Máy chủ Tổng lượt đã vote
Phần Thưởng

- TOP 3 thí sinh có nhiều hoa nhất:

+ TOP 1: Quà Out Game Phượng Hoàng Vàng, 5000 Nhật Nguyệt Tinh Hoa, 20.000 Vàng Khóa, 500 Túi Đá 3, Thời Trang Yên Vũ (Vĩnh Viễn)

+ TOP 2: Quà Out Game Đĩa Sen Vàng, 3000 Nhật Nguyệt Tinh Hoa, 10.000 Vàng Khóa, 300 Túi Đá 3, Thời Trang Yên Vũ (300 ngày)

+ TOP 3: Quà Out Game Lắc Tay Bạch Liên Hoa, 2000 Nhật Nguyệt Tinh Hoa, 5000 Vàng Khóa, 200 Túi Đá 3, Thời Trang Yên Vũ (150 ngày)

- TOP 27: 1000 Nhật Nguyệt Tinh Hoa, 2000 Vàng Khóa, 100 Túi Đá 3, Thời Trang Yên Vũ (30 ngày)

- TOP 3 người Vote nhiều nhất:

+ TOP 1: 5000 Nhật Nguyệt Tinh Hoa, 5000 Huyền Linh Ngọc Gián, 5.000.000 Kim Tệ, 20.000 Vàng Khóa

+ TOP 2: 3000 Nhật Nguyệt Tinh Hoa, 3000 Huyền Linh Ngọc Gián, 3.000.000 Kim Tệ, 10.000 Vàng Khóa

+ TOP 3: 2000 Nhật Nguyệt Tinh Hoa, 2000 Huyền Linh Ngọc Gián, 1.000.000 Kim Tệ, 5.000 Vàng Khóa"

Hoa Khôi Tru Tiên
Số lượt vote:0